winatom

Obezite yüzyılımızın kanserden sonra insan hayatını tehdit eden en önemli hastalığıdır. Obezite nedeni ile her yıl milyonlarca insan çeşitli hastalıklara yakalanmaktadır. Günümüzün dayattığı hareketsiz yaşam kültürünün ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak hayatımıza giren obezite, gündelik yaşamı önemli ölçüde etkilemektedir.

Bir kişinin obez olup olmadığına karar verirken vücuttaki yağlanma oranına dikkat etmekte fayda vardır. Bunun yanı sıra vücut kitle endeksi hesaplama yöntemi ile de basit bir şekilde hastanın obez ya da aşırı obez olup olmadığı öğrenilebilmektedir. Obezitenin tedavisinde hastanın hangi derecede obez olduğunun bilinmesi önem taşıdığından dolayı vücut kitle endeksi hesaplaması önem taşımaktadır.

Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle endeksi hesaplama yaparken hastanın boy ve ağırlık değerlerine bakılmaktadır. Hastanın ağırlığı alınarak boyunun metre cinsinden karesi de alınarak ağırlık boyun karesine bölünmektedir. Bu şekilde elde edilen değerler eğer 30 ve üzeri ise hastanın obez olduğuna 40 ve üzeri ise hastanın aşırı obez olduğuna karar verilmektedir.

Aynı zamanda bel genişliği ve yağ oranı da bir bireyin obez olup olmamasını belirlemede önemli kriterlerden sayılmaktadır. Fakat tespiti zor olduğundan dolayı ilk yöntem daha sık kullanılmaktadır. Obez hastaların tedavisinde de temel amaç hastanın mevcut vücut kitle endeksi değerlerinin 20 ile 30 arasında olmasını sağlamaktır.

Obezitenin Tespiti ve Tedavisinde Sağlık Kuruluşlarından Yardım Alınabilir

Obezitenin tedavisinde ya da vücut kitle endeksi hesaplama gibi yöntemler ile hastalığın tespitinde sağlık kuruluşlarından yardım alabilmek mümkündür. Acıbadem obezite merkezi de obez bireylerin sağlık hizmeti alabileceği önemli bir sağlık kuruluşu olarak göze çarpmaktadır. Acıbadem obezite merkezi ülkenin farklı noktalarındaki birimleri ile insanların obezite ile mücadelesine destek olmaktadır.
acibademobezitemerkezi.com hakkında bilgi alabileceğiniz Acıbadem obezite merkezinde çeşitli cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemler ile kolayca ideal kilolara ulaşmak mümkündür. Gelen hastalara yapılan ön tetkikler ve hastanın fiziksel, ruhsal durumuna göre bir yöntem tercih edilerek tedavi işlemine başlanmaktadır. Vücut kitle endeksi değerlerinin hesaplanabildiği Acıbadem obezite merkezi sitesi üzerinden ayrıca tedavi merkezi ile ilgili diğer ayrıntılara da ulaşmak mümkündür.