_______________________________________

winatomaLone2.tk

Satılıktır.

Özellikleri;

+1600 USER - HERAN DEĞİŞEBİLİYOR.
Durum Beğeni Kasma
]Durum YORUM KASMA
SAYFA BEĞENİ KASMA
SAYFA YORUM KASMA
ABONE KASMA ( +300 - Şuanlık ) Artabilir.
Yorum Beğendirme
Fotoğraf beğendirme - Yorum attırma
Video Beğendirme - Yorum Attırma____________________________


GÖRÜNTÜLER:


Site:
winatom

winatom


Yorum Attırma;
winatom

Abone Kasma:
winatom
winatom


Beğeni Kasma:
winatom


Admin Paneli:

winatom
Ödemeler:

winatom

Avea Mobil: 30TL


Yada

winatom
winatom

BANKA [ATM]: 20TL


İLETİŞİM:

winatom Facebook.com/O.Moramullu

winatom alone.bayi
aLone
______________________________________________________

winatom

winatom


_______________________________________________________